Polityka prywatności

  

Drogi Użytkowniku, 
poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe, w związku z obsługą serwisu Terminarz Medyczny Nurseum (www.terminarzmedyczny.pl) oraz poszczególnych jego funkcjonalności. Informacje te podzieliliśmy na poszczególne kategorie, tak abyś mógł łatwo znaleźć to co Cię interesuje.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Z kolei przetwarzanie to wszelkie operacje wykonywane na Twoich danych osobowych np. zbieranie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usług.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych i innych informacji jakie otrzymujemy od Ciebie gdy korzystasz z Usług świadczonych w ramach serwisu www.terminarzmedyczny.pl oraz przekazywanych przez telefon, SMS, e-mail, w listach i innej korespondencji oraz osobiście. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie także gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe zbierane za pośrednictwem następujących usług online:

 • Wszelkich stron internetowych, które zawierają odniesienie do niniejszej Polityki prywatności,
 • Mediów społecznościowych lub oficjalnych treści dostępnych na stronach internetowych administrowanych przez inne podmioty,
 • Aplikacji na urządzenia mobilne.

Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych z należytą starannością przez co dobieramy i stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające ich ochronę. Jesteśmy zobowiązani do korzystania z Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Korzystanie z Usług, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi Usług, możliwe jest po zapoznaniu się z niniejszą Polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.


KONTAKT Z NAMI

W sprawie wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres info@nurseum.pl lub przesyłając list na adres: Nurseum sp. z o.o., al. Witosa 16, 20-315 Lublin z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

 

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas rejestracji w naszym serwisie Terminarz Medyczny (na www.terminarzmedyczny.pl) oraz zapisując się na newsletter na naszej stronie internetowej www.nurseum.pl.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu Terminarz Medyczny, zgodnie z jego regulaminem. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości zarejestrowania się w serwisie oraz możliwość zapisania się na nasz newsletter. Odrębnie, za pośrednictwem serwisu możesz się z nami na bieżąco kontaktować, aby zadawać nam pytania czy też składać reklamacje poprzez formularz kontaktowy.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy również dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty produktów oraz usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań treści edukacyjne i informacyjne adekwatne do wykonywanego przez Ciebie zawodu i specjalizacji.


Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie Newsletter lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty promocyjnej i edukacyjnej naszych partnerów.

 

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku aplikacji Terminarz Medyczny Nurseum jest to następujący zakres danych:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • nazwa i adres firmy (jeżeli ją prowadzisz)
 • numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę)
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • PESEL
 • wykonywany zawód i specjalizacja
 • numer prawa wykonywania zawodu
 • informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)
 • numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem
 • informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
 • historia Twojej komunikacji z nami
 • dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł
 • informacje o źródłach pozyskania Twoich danych
 • twoje zgłoszenia i opinie
 • dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail
 • udzielone przez Ciebie zgody.

 

W przypadku działań marketingowych (m.in. newslettera) jest to następujący zakres danych:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • wykonywany zawód

 

* Czym są pliki cookies ?

To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies).

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Serwis nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie aktywne konto użytkownika w naszym serwisie lub będą one potrzebne do świadczenia usług. W razie zamknięcia konta zachowamy dane osobowe przez okres konieczny do dalszego efektywnego prowadzenia działalności, w celu prowadzenia rejestru transakcji na rzecz sprawozdawczości finansowej lub w celu zapobiegania oszustwom i do momentu, gdy cele te przestaną istnieć, oraz w zakresie umożliwiającym dochowanie naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekucji umów.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne w celu realizacji usług serwisu.

Nie sprzedajemy Twoich danych, ani nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom:

 • firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis oraz newsletter,
 • agencjom marketingowym, które pomagają nam w bieżącej komunikacji z naszymi użytkownikami, w tym z Tobą;

Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Chcielibyśmy, abyś wiedział, że tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, a gdzie to my cały czas posiadamy Twoje dane.

 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. 
Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 • Reguła adekwatności
  Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
 • Reguła transparentności
  Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.
 • Reguła prawidłowości
  Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem info@nurseum.pl
 • Reguła integralności i poufności
  Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.
 • Reguła rozliczalności
  Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

 

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji. 
Twoje prawa obejmują:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
  To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
 • Prawo do poprawiania danych
  Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.
 • Prawo do żądania usunięcia danych
  Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych 
  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

 

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail info@nurseum.pl lub przesyłając list na adres: Nurseum sp. z o.o., al. Witosa 16, 20-315 Lublin z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

 

CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. 
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail info@nurseum.pl lub przesyłając list na adres: Nurseum sp. z o.o., al. Witosa 16, 20-315 Lublin z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

keyboard_arrow_up